กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
จัดทำร่างแผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร.ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

จัดทำร่างแผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร.ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

จัดทำร่างแผนกลยุทธ์สวัสดิการ ทร.ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

  • สมาคมภริยาทหารเรือ
  • กิจการสวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยกองทัพเรือ
  • หอประชุมกองทัพเรือ
  • ฝ่ายการเงินและการบัญชี ศปส.ทร.
  • กิจการฌาปนสถาน กองทัพเรือ
  • ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวกองทัพเรือ
  • นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.๖๑
  • สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน กองทัพเรือ
  • วิดีทัศน์โรงเรียนสัตหีบ