หน่วยงาน

กิจการสวัสดิการต่าง ๆ ภายในกองทัพเรือ
สวัสดิการสงเคราะห์การเงิน ทร.
กิจการสงเคราะห์การเงิน ทร.

กิจการสงเคราะห์การเงิน ทร.

กิจการปลดหนี้

กิจการปลดหนี้

สวัสดิการกีฬา ทร.
กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน

กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน

สวัสดิการฌาปนสถาน ทร.
กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ

กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่กรุงเทพฯ

กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

กิจการฌาปนสถาน ทร. พื้นที่สัตหีบ

สวัสดิการร้านค้าและบริการ ทร.
กิจการร้านสวัสดิการ ทร.

กิจการร้านสวัสดิการ ทร.

กิจการเกษตรกรรม

กิจการเกษตรกรรม

กิจการสถานีบริการยานยนต์

กิจการสถานีบริการยานยนต์

กิจการห้องเย็น

กิจการห้องเย็น

สวัสดิการโรงเรียน ทร.
กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

กิจการโรงเรียน เขต กร.

กิจการโรงเรียน เขต กร.

สวัสดิการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.
กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ

กิจการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ

สวัสดิการสัมปทาน
กิจการไฟฟ้า

กิจการไฟฟ้า

กิจการหิน

กิจการหิน

กิจการประปา

กิจการประปา

สวัสดิการสโมสร ทร.
กิจการหอประชุม กองทัพเรือ

กิจการหอประชุม กองทัพเรือ

กิจการราชนาวีสโมสร

กิจการราชนาวีสโมสร

กิจการนันทอุทยานสโมสร

กิจการนันทอุทยานสโมสร

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี
กิจการศูนย์ฯ บางนา

กิจการศูนย์ฯ บางนา

กิจการศูนย์ฯ พลูตาหลวง

กิจการศูนย์ฯ พลูตาหลวง

กิจการศูนย์ฯ ทับลุะมุ

กิจการศูนย์ฯ ทับลุะมุ

กิจการศูนย์ฯ ศาลายา

กิจการศูนย์ฯ ศาลายา

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี

สวัสดิการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวี

สวัสดิการสนามยิงปืน ทร.
กิจการสนามยิงปืนบางนา

กิจการสนามยิงปืนบางนา

สนามยิงปืนสัตหีบ

สนามยิงปืนสัตหีบ

สนามยิงปืนสงขลา

สนามยิงปืนสงขลา

สวัสดิการอาคารับรอง ทร.
กิจการอาคารรับรอง ทร.

กิจการอาคารรับรอง ทร.

กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการส่วนกลาง ทร.

กิจการสถานพักฟื้นข้าราชการส่วนกลาง ทร.

สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี
กิจการฌาปณกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

กิจการฌาปณกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี