พล.ร.อ.ไกรศรี เกษร ผอ.ศปส.ทร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meetings

Release Date : 29-04-2022 12:47:19
พล.ร.อ.ไกรศรี เกษร ผอ.ศปส.ทร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meetings

พล.ร.อ.ไกรศรี เกษร ผอ.ศปส.ทร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการภายในกองทัพเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meetings