กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของสวัสดิการต่างๆ สำหรับใช้รายงานให้ที่ประชุมสวัสดิการและกิจการต่างๆ

Release Date : 02-02-2021 10:14:55
กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของสวัสดิการต่างๆ สำหรับใช้รายงานให้ที่ประชุมสวัสดิการและกิจการต่างๆ

        กำหนดรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของสวัสดิการต่างๆ สำหรับใช้รายงานให้ที่ประชุมสวัสดิการและกิจการต่างๆ

Template แบบรายงานสวัสดิการปี 64

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มTemplate

         ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอไฟล์ Template

เพิ่มเติม ปี 65

         ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอไฟล์ v2.1 Template

         ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอไฟล์ v2.2 Template

         ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอไฟล์ v2.3 Template

         การรายงานผลการดำเนินงานของสวัสดิการต่างๆ สำหรับใช้รายงานให้ที่ประชุมสวัสดิการและกิจการต่างๆ

         รูปแบบไฟล์ Powerpoint ติดต่อขอรับได้โดยตรง

         ที่ ว่าที่ น.ต.สราวุธ  สุวรรณกูฎ  โทร 53276 

         E-mail [email protected] 

         ID Line sarawut475